A22 KAMENJE PADA

A22 odron tnOvaj znak označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od kamenja što pada ili od kamenja koje se nalazi na cesti.