Tehničar cestovnog prometa

Opis zanimanja

Obrazovni profil - tehničar cestovnog prometa

 • - proučavanje, prikupljanje i praćenje podataka o prometnim pojavama
 • - proučavanje i prikupljanje podataka o prometnom tržištu
 • - ugovaranje prijevoza
 • - razvrstavanje narudžbi, odabir vozila i voznog osoblja za prijevoz
 • - izdavanje potrebne dokumentacije za prijevoz
 • - utvrđivanje i odabir itinerera
 • - utvrđivanje vremenskih i ostalih uvjeta za prijevoz
 • - osiguranje prijevoza
 • - izrada elaborata pri prijevozu specijalnih tereta
 • - obavljanje poslova u svezi sa špediterskom djelatnošću
 • - obračun prijevoza i utvrđivanje stupnja rentabilnosti prijevoza na temelju dokumentacije
 • - vođenje postupaka u slučaju oštećenja tereta, prtljage, putnika, reklamacije, prometnih nezgoda itd.
 • - vođenje evidencije o utrošku sredstava, goriva, maziva, auto guma, rezervnih dijelova, dnevnica i radnom vremenu vozača
 • - analiza dijagrama tahografa
 • - sudjelovanje u izradi redova vožnje u linijskom prijevozu
 • - sudjelovanje u organiziranju, odnosno vođenju službe sigurnosti prometa u poduzeću
 • - sudjelovanje u organiziranju odnosno vođenju skladišta
 • - sudjelovanje u organiziranju, odnosno vođenju prometne službe na autobusnim i teretnim kolodvorima
 • - poslovi s novcem i vrijednosnim papirima (čekovima, bonovima za gorivo, voznim kartama)
 • - briga oko carinskih i ostalih dokumenata u međunarodnom prijevozu (za vozilo, osoblje, teret, putnike)
 • - poslovi u svezi s registracijom, tehničkim pregledima i osiguranjem motornih vozila
 • - praćenje propisa iz oblasti prometa, osobito cestovnog i gradskog, i povezanosti s ostalim granama prometa
 • - poslovi u svezi s regulacijom prometa u kretanju i mirovanju
 • - praćenje i uključivanje u rad na računalu
 • - poslovna suradnja s prijevoznicima drugih grana prometa
 • - organiziranje suvremenih načina prijevoza (kombinirani, integralni, ...)

Upisi u program tehničar cestovnog prometa; tijekom cijele godine (nastava počinje kad se skupi dovoljan broj kandidata).