Kategorije vozila

Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje vozilima koja su svrstana u AM, A1, A2, A, B, B E, C1, C1 E, C, C E, D1, D1 E, D, D E, F, G i H kategorije vozila.

Kat.Vozila koja pripadaju kategorijiMin. dob
(god.)
Vozilo
AM - mopedi i motokultivatori 15 Mopedi i motokultivatori, Autoškola kategorije
A1 - motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg.
- motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW
16 Motocikli radnog obujma motora do 125 cm, Autoškola kategorije
A2 - motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više 18 Motocikli do 35kW, Autoškola kategorije
A - motocikli sa ili bez bočne prikolice
-motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw
-minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine,odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine
- minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godinu
24/20 Motocikli sa više od 15kW, Autoškola kategorije
B - motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.
Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojem je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg,pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
18 Motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije, Autoškola kategorije
BE ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3500 kg. 18 Kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, Autoškola kategorije
C1 - motorna vozila osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 3500 kg, ali nije veća od 7500 kg i koja su projektirana i izrađena za prijevoz najviše osam putnika uz vozača; motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg. 18 Motorna vozila osim onih iz kategorije D1, D ili F, Autoškola kategorije
C1E ne dovodeći u pitanje odredbe o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada:
– kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije C1 i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg,pod uvjetom da najveća dopuštena masa kombinacije vozila nije veća od 12000 kg

ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada:
- kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 3500 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa kombinacije vozila nije veća od 12000 kg.
18 Kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije C1 i njegova priključnog vozila, Autoškola kategorije
C - motorna vozila, osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 7500 kg. 21/18 Motorna vozila, Autoškola kategorije
CE - kombinacija vozila koja se sastoji od vučnoga vozila kategorije C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg. 21/18 Kombinacija vozila koja se sastoji od vučnoga vozila kategorije C kategorije i priključnog vozila, Autoškola kategorije
D1 - motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz najviše 16 putnika uz vozača i čija maksimalna duljina nije veća od 8 m; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg 21 Motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz najviše 16 putnika, Autoškola kategorije
D1E ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila D1 i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg. 21 Kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila D1 i njegova priključnog vozila, Autoškola kategorije
D - motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz više od osam putnika uz vozača; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg 24/23/21 Autobusi, Autoškola kategorije
DE ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije D i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg 24/23/21 Kombinacija vozila, Autoškola kategorije
F - traktori sa ili bez prikolice 16 Traktori sa ili bez prikolice, Autoškola kategorije
G - radni strojevi 16 Radni strojevi, Autoškola kategorije
H - tramvaji 21 Tramvaji, ZET, Autoškola kategorije