Vozač motornog vozila

Prema zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, čl. 4.) vozač autobusa i teretnih motornih vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3500 kg, vozač autotaksi vozila, te vozač osobnih automobila (8+1) kojima se obavlja linijski prijevoz, moraju imati srednju stručnu spremu u zanimanju vozač.

Vozač motornog vozila priprema vozila za prijevoz, preuzima prijevoznu dokumentaciju i predmete prijevoza. Upravlja vozilom tijekom prijevoza robe, vodi potrebnu dokumentaciju, otklanja manje kvarove na vozilu, preuzima teret za prijevoz, nadzire utovar i istovar tereta i obavlja zaštitu tereta tjekom prijevoza.

Oblici školovanja:
doškolovanje:
 • - polaznik ima završen dio srednje škole
 • - trajanje kod svakog pojedinca ovisi o broju razlikovnih i dopunskih ispita
prekvalifikacija:

(Automehaničar - Vozač motornog vozila)

 • - polaznik ima završenu neku od srednjih škola
 • - četverogodišnji programi – min 9 mjeseci

Po završetku programa, polaznik pristupa završnom ispitu iz zanimanja te dobiva Svjedodžbu o završnom ispitu i pripadajuće razredne svjedodžbe. Završna svjedodžba je propisana od Ministarstva znanosti, obrzovanja i športa, koja omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu.

Dokumentacija potrebna za upis:
 • * svjedodžba osmog razreda (u slučaju trogodišnjeg obrazovanja)
 • * razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno    doškolovanja)
 • * domovnica
 • * rodni list
 • * vozačka dozvola (osobe bez vozačkog ispita moraju isti položiti do kraja školovanja)
 • * dvije fotografije
 • * liječničko uvjerenje za vozača C kategorije (ako polaznik ima položenu samo B kategoriju, odnosno nema C kategoriju)
 • Ostale informacije
  • - Nastava se izvodi u večernjim satima
  • - Nastavna literatura (knjige i skripte) je osigurana  
  • - Po završenom obrazovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu  
  • - Program se izvodi prema Rješenju Ministarstva prosvjete i športa

  Upisi u program - vozač motornog vozila je  tijekom cijele godine (nastava počinje kad se skupi dovoljan broj kandidata).