Dopunska ploča E04

e04Označuje udaljenost od znaka objekta ili dijela ceste na koju se obavijest odnosi.