Dopunska ploča E05

e05Označuju vrijeme za koje izričita naredba odnosno obavijesti vrijedi, ako ne vrijedi neprekidno.