Dopunska ploča E06

e06Označuje vrijeme za koje izričita naredba odnosno obavijesti vrijedi, ako ne vrijedi neprekidno.