Dopunska ploča E07

e07Sadrži pobliže objašnjenje znaka riječima ili na drugi način ako to nije jasno odrečeno simbolom znaka.