Dopunska ploča E08

e08Dopunske ploče E08 do E15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi.