Znakovi obavijesti za vođenje prometa

 Znak »potvrda smjera« (D17) označuje potvrdu smjera kretanja nakon prolaza raskrižja
 Znakovi »putokaz na portalu iznad jedne prometne trake« (D13), (D14) i »putokaz na portalu iznad dvije prometne trake« (D15) i (D16) na autocesti i cesti s raskrižjima u više razina označuju smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znakovima. Na
Znak »putokazna ploča« (D12) označuje smjer ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku i udaljenost u kilometrima (osim u bijelom polju). Znak može imati najviše tri polja za označivanje smjerova kretanja i najviše dva naseljena mjesta unutar polja. Kad
Znak »predputokaz za izlaz« (D10) i (D11) na autocesti označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znaku
 Znak »predputokaz« (D09) označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta
 Znak »predputokazna ploča« (D06), (D07) i (D08) označuje ime izlaza ili izdvajanje na autocesti i cestama s raskrižjima u više razina. Može biti postavljena s desne strane kolnika (D06), (D07) ili na portalu iznad kolnika (D08)
Znak »raskrižje kružnog oblika« (D05) označuje raskrižje na kojem se promet odvija kružno
Znak »raskrižje« (D03) i (D04) označuje međusobni položaj, smjerove cesta, brojeve cesta te nazive mjesta do kojih vode ceste što se križaju
Znak »predputokaz za čvorište autocesta s oznakom čvorišta« (D02)
 Znak »predputokaz za izlaz s autoceste ili brze ceste s oznakom izlaza« (D01)