Znakovi izričith naredbi

 B01 RASKRIŽJE S CESTOM KOJA IMA PREDNOST PROLAZA
B02 OBAVEZNO ZAUSTAVLJANJE
B03 ZABRANA PROMETA U OBA SMJERA
B04 ZABRANA PROMETA U JEDNOM SMJERU
B05 ZABRANA PROMETA ZA SVA MOTORNA VOZILA OSIM ZA MOTOCIKLE BEZ PRIKOLICE I MOPEDE
B06 ZABRANA PROMETA ZA AUTOBUSE
B07 ZABRANA PROMETA ZA TERETNE AUTOMOBILE
B08 ZABRANA PROMETA ZA CISTERNE
B09 ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREVOZE EKSPLOZIV ILI NEKE LAKOZAPALJIVE TVARI
B10 ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI
B11 ZABRANA PROMETA ZA SVA MOTORNA VOZILA KOJA VUKU PRIKLJUČNO VOZILO
B12 ZABRANA PROMETA ZA TERETNI AUTOMOBIL KOJI VUČE PRIKLJUČNO VOZILO
B13 ZABRANA PROMETA ZA TRAKTORE
B14 ZABRANA PROMETA ZA MOTOCIKLE
B15 ZABRANA PROMETA ZA MOPEDE
B16 ZABRANA PROMETA ZA BICIKLE
B17 ZABRANA PROMETA ZA MOPEDE I BICIKLE
B18 ZABRANA PROMETA ZA ZAPREŽNA VOZILA
B19 ZABRANA PROMETA ZA RUČNA KOLICA
B20 ZABRANA PROMETA ZA SVA MOTORNA VOZILA
B21 ZABRANA PROMETA ZA PJEŠAKE
B22 ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA ŠIRINA PRELAZI ODREĐENU ŠIRINU
B23 ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA VISINA PREMAŠUJE ODREĐENU VISINU
B24 ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA MASA PRELAZI ODREĐENU MASU
B25 ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREKORAČUJU ODREĐENO OSOVINSKO OPTEREČENJE
B26 ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREKORAČUJU ODREĐENU DUŽINU
B27 NAJMANJA UDALJENOST IZMEĐU VOZILA
B28 ZABRANA SKRETANJA ULIJEVO
B29 ZABRANA SKRETANJA UDESNO
B30 ZABRANA POLUKRUŽNOG OKRETANJA
B31 OGRANIČENJE BRZINE
B32 ZABRANA PRETJECANJA SVIH MOTORNIH VOZILA OSIM MOTOCIKLA BEZ PRIKOLICE I MOPEDA
B33 ZABRANA PRETJECANJA ZA TERETNE AUTOMOBILE
B34 ZABARANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA - CARINA
B35 ZABRANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA - POLICIJA
B36 ZABRANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA - CESTARINA
B37 ZABRANA DAVANJA ZVUČNIH ZNAKOVA
B38 PREDNSOT PROLASKA ZA VOZILA IZ SUPROTNOG SMJERA
B39 ZABRANA ZAUSTAVLJANJA I PARKIRANJA
B40 ZABRANA PARKIRANJA
B41 IZMJENIČNO PARKIRANJE
B42 IZMJENIČNO PARKIRANJE
B43 ZABRANJENO FOTOGRAFIRANJE
B44 NAJMANJA DOPUŠTENA BRZINA
B45 ZIMSKA OPREMA
B46 BICIKLISTIČKA STAZA
B47 PJEŠAČKA STAZA
B48 PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA
B49 STAZA ZA JAHAČE
B50 OBAVEZAN SMJER
B51 OBAVEZAN SMJER
B52 OBAVEZAN SMJER
B53 OBAVEZAN SMJER
B54 OBAVEZAN SMJER
B55 OBAVEZAN SMJER
B56 DOPUŠTENI SMJEROVI
B58 DOPUŠTENI SMJEROVI
B57 DOPUŠTENI SMJEROVI
B59 OBAVAZENO OBILAŽENJE S DESNE STRANE
B60 OBVEZNO OBILAŽANJE S LIJEVE STRANE
B61 DOPUŠTENO OBILAŽENJE
B62 KRUŽNI TOK PROMETA